Sdružení delegátů TJ

Dne 11, dubna 2015 se uskutečnilo volební Sdružení delegátů TJ Sokol Řepy.

Na další tříleté období byli do výboru TJ zvoleni tito delegáti:

L. Malinkovičová  a Pavel Racek (volejbal)

J. Rosenbaumová  a L. Baloun (SPV)

P. Žmolil a J. Kočovský (fotbal)

J. Honzík (volejbal a SPV).

Do revizní komise byli zvoleni tito delegáti:

B. Černovský, K. Schlosser, M. Marek (SPV).

Všem přejeme hodně úspěchů v jejich činnosti.

Materiály ze sdružení delegátů naleznete v rubrice Dokumenty.