Zápis z Valné hromady, zprávy o činnosti celé TJ, všech oddílů a zpráva revizní komise byly vloženy do „Dokumentů“