Valná hromada 2018

Zápis, zpráva o činnosti spolku, jednotlivých oddílů i odboru a revizní komise byly vloženy do dokumentů.