Veřejná sbírka na nový traktor

Dne 13. května byl oddílu fotbalu ukraden traktor na sekání trávy.

Na nákup nového traktoru můžete přispět dobrovolnou částkou

na účet TJ: 2201550585/2010, VS: 10222, text: traktor

Děkujeme!