Zápis valné hromady ze dne 23. června 2020

V rubrice „DOKUMENTY“ najdete zápis z Valné hromady TJ a zprávy o činnosti jednotlivých oddílů a odboru SPV