Dokumenty

Zpráva o činnosti TJ za rok 2017

Zápis z VH 2018

Program valné hromady TJ dne 25. dubna 2018 v 17:30 hod.

Ples volejbalistů 7. dubna 2018 v Sokolovně. Srdečně zvou pořadatelé!

Sportovní zábava 3.března 2018 v Sokolovně. Srdečně zve oddíl fotbalu!