Novinky

PF 202321.12.2022

Vážení příznivci sportu a sportovních aktivit. Přeji Vám klidné Vánoční svátky plné pohody a odpočinku (i aktivního) a do Nového roku hlavně pevné zdraví a úspěchy v osobním, pracovním i sportovním životě. Zároveň mi dovolte Vám poděkovat za spolupráci a ochotu nám pomáhat. PF 2023 najdete v dokumentech. Za celý výbor TJ Sokol Řepy Ing. Lenka Malinkovičová předsedkyně 

POZVÁNKA na Festival pódiových skladeb 5. listopadu 20221.11.2022

Zveme všechny příznivce sportu na Festival pódiových skladeb, která se uskuteční ve spolupráci s TJ Sokol Řepy, z.s. 5. listopadu 2022 ve SC Řepy od 13:00 hod. Pozvánka – viz dokumenty. Srdečně zve odbor sportu pro všechny.

Zahájení nové sezóny 2022/2314.9.2022

Vážení sportovci a sportovní přátelé. Aktualizovali jsme nabídku sportovních aktivit pro nadcházející sezónu. Přijďte si mezi nás zacvičit a překonat „covidovou“ dobu, kdy jsme museli naše činnosti citelně omezit. Takže vzhůru do toho! Trenéři čekají. Ucelené nabídky najdete v sekci „Dokumenty“. Hezké podzimní dny všem.

Hezké prázdniny13.7.2022

Členové výboru TJ Sokola Řepy přejí všem svým členům, příznivcům a sponzorům hezké léto a budeme se na vás opět těšit v září, kde na těchto stránkách najdete nabídku sportovních aktivit na sezónu 2022/2023.

Valná hromada TJ Sokola Řepy3.5.2022

Dne 21. dubna 2022 se konala v objektu tesko Valná hromada TJ Sokola Řepy za přítomnosti 22 delegátů s hlasem rozhodujícím. Zprávu o činnosti TJ za rok 2021 a zprávy o činnosti jednotlivých oddílů najdete v „Dokumetech“ Zápis z Valné hromady je vyvěšen v části „Zápisy“.