Novinky

Sdružení delegátů TJ17.5.2015

Dne 11, dubna 2015 se uskutečnilo volební Sdružení delegátů TJ Sokol Řepy. Na další tříleté období byli do výboru TJ zvoleni tito delegáti: L. Malinkovičová  a Pavel Racek (volejbal) J. Rosenbaumová  a L. Baloun (SPV) P. Žmolil a J. Kočovský (fotbal) J. Honzík (volejbal a SPV). Do revizní komise byli zvoleni tito delegáti: B. Černovský, K. Schlosser, M. Marek (SPV). Všem přejeme hodně úspěchů v jejich činnosti. Materiály ze sdružení delegátů naleznete v rubrice Dokumenty.